Super Value Deals - Save more with coupons
รถเข็นของคุณ

* ไม่พบสินค้าในรถเข็น

วิธีการสั่งซื้อ


ขั้นตอนการสั่งซื้อ หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิก ขอแนะนำให้สมัครสมาชิกแล้วลงชื่อเข้าใช้ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อควมาสะดวกในการสั่งซื้อ

1. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก (ทำตามลำดับ รูปที่ 1)

  1. คลิกที่เมนู   สมัครสมาชิก 
  2. กรอกข้อมูลในช่องที่ 2 - 5 ให้ครบทุกช่อง
  3. คลิกที่ปุ่ม  ยืนยันการสมัครสมาชิก จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิก 

(รูปที่ 1)

* เมื่อสมัครสมาชิกสำเร็จ เว็บไซต์จะเข้าไปที่หน้า เข้าสู่ระบบ

 

2. วิธีการลงชื่อเข้าใช้งาน (ทำตามลำดับ รูปที่ 2) 

  1. กรอกอีเมล์ที่คุณได้สมัครไว้ ในช่องที่ 1
  2. กรอกรหัสผ่านของคุณที่ได้สมัครไว้ ในช่องที่ 2

(รูปที่ 2)

3. เลือกซื้อสินค้า คุณสามารถค้นหาสินค้าได้โดยพิมพ์ชื่อสินค้าที่ช่อง ค้นหา หรือคลิกสินค้าที่ท่านสนใจตามรายการ บนหน้าเว็บไซต์ (ตามรูปที่ 3)

(รูปที่ 3)

4. คลิก + หรือ - หรือ พิมพ์ตัวเลขลงในช่องจำนวน แล้วคลิกที่ปุ่มเพิ่มไปยังรถเข็น (ตามรูปที่ 4)

(รูปที่ 4)

5. คลิกที่ รถเข็น เพื่อดูรายการสินค้าของคุณ (ตามรูปที่ 5)

(รูปที่ 5)

6. คลิกที่ รายละเอียดการสั่งสินค้า (ตามรูปที่ 6)

(รูปที่ 6)

7. ขั้นตอน ยืนยันคำสั่งซื้อ (ตามรูปที่ 7)

(รูปที่ 7)

               7.1 หากคุณเป็นสมาชิกใหม่ หรือต้องการเพิ่มที่อยู่เพื่อจัดส่ง กรุณาคลิก เพิ่มที่อยู่ (ตามรูปที่ 7 ข้อที่ 1)   จากนั้นให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง (ตามรูปที่ 7.1) ให้ครบทุกช่อง

 

(รูปที่ 7.1)

               7.2 คลิกเลือก เปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง (ตามรูปที่ 7 ข้อที่ 2)  เพื่อเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง (ตามรูปที่ 7.2) (*กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของคุณให้ถูกต้อง)

 

(รูปที่ 7.2)

               7.3 คุณสามารถ เพิ่ม จำนวนสินค้า (ตามรูปที่ 7 ข้อที่ 3) หรือ ลบ สินค้าออกจากรถเข็น (ตามมรูปที่ 7 ข้อที่ 4)

               7.4 คลิก  ยืนยันคำสั่งซื้อ (ตามรูปที่ 7 ข้อที่ 5) เพื่อสั่งซื้อสินค้า